ÔNG NGUYỄN THẾ VĨNH

ÔNG NGUYỄN THẾ VĨNH

28/11/2020 2:30:35 PM | 129

Chức vụ: Chuyên gia 

Trình độ: Tiến sĩ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ tên: Nguyễn Thế Vĩnh
2. Ngày sinh: 15/12/1978 Giới tính: Nam
3. Nơi sinh: Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh Quê quán: Thái Bình
4. Học hàm, học vị : Tiến sĩ
5. Địa chỉ thường trú: Khu Yên Hòa, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh
6. Địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Yên Thọ, Đông Triều,
Quảng Ninh
7. Điện thoại: 0912 224 112
8. Ngạch viên chức hiện tại:15111

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học
Hệ đào tạo: chinh qui
Nơi đào tạo: Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên
Ngành học: Điện khí hóa xí nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2001
2. Sau đại học
- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Thiết bị, Mạng và nhà máy điện, Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Đại học Thái nguyên
- Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:
Hệ thống năng lượng tái tạo
Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Cộng hòa Pháp
- Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Quản lý và chuyển đổi điện trong một cấu trúc phân phối năng lượng tái tạo.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Chức vụ, công việc đảm nhiệm
2001-2007 Trường Cao đẳng kỹ thuật Mỏ Giảng viên
2007-2011 Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Giảng viên
2011-2014 Nghiên cứu sinh tại Pháp Giảng viên
8/2014 đến nay Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

STT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Sử dụng hệ truyền động xoay chiều cho tầu điện ắc quy Mỏ/ Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 2005 Bộ Ủy viên
2 Thử nghiệm hệ truền động xoay chiều cho tầu điện ắc quy Mỏ/ Lĩnh vực thực nghiệm 2007 Bộ Ủy viên
3 Điều khiển tự động chuyển động của Rô bốt cho phòng thí nghiệm/ Lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm 2008 Trường Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu điều khiển thiết bị bù tĩnh SVC (static var compensation) và ứng dụng trong việc nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống điện/Lĩnh vực ứng dụng 2009 Trường Chủ nhiệm
5 Thiết kế thiết bị PLC (Power line communication) truyền nhận trên đường dây nguồn AC/ Lĩnh vực ứng dụng 2014 Trường Ủy viên
6 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Bộ biến đổi DC-DC tăng áp hiệu suất cao/ Lĩnh vực thực nghiệm. 2015 Bộ Ủy viên

2. Các công trình khoa học đã công bố:
1. The Vinh Nguyen, Pierre Petit, Fabrice Maufay, Michel Aillerie, Jean-Pierre Charles. “Powerline Communication (PLC) on HVDC Bus in a Renewable Energy System”. Energy Procedia, Vol.36, pp657-666. (2013).
2. T. V. Nguyen, P. Petit, F. Maufay, M. Aillerie, J.P. Charles "Power-line communication between parallel DC-DC optimizers on High Voltage Direct Current bus" WIT Transactions on Ecology and The Environment, Energy Production and Management in the 21st Century: The Quest for sustainable, Ed. : Brebbia, Magaril 81 and Khodurnvsky, WITPRESS, Vol.190, 1297-1308, ISSN 1743-3541, 2014.
3. T. V. Nguyen, P. Petit, J. P. Sawicki, M. Aillerie, and J. P. Charles. DC power-line communicaion based network architecture for HVDC distribution of a renewable energy system. Energy Procedia, Vol 50, pp 147-154, 2014.
4. The Vinh Nguyen, Pierre Petit, Fabrice Maufay, Michel Aillerie, Ali Jafaar, Jean-Pierre Charles. “Self-powered High E-ciency Coupled Inductor Boost Converter for Photovoltaic Energy Conversion”. Energy Procedia, Vol.36, pp650-656, 2013.
5. Nguyen The Vinh, Petit Pierre, Aillerie Michel, Salame Chafic, Charles Jean-Pierre.
“Efficiency of magnetic coupled boost DC-DC converters mainly dedicated to renewable energy systems: Influence of the coupling factor”. International Journal of Circuit Theory and Applications, pp1042–1062, vol 43, Aug 2015.
6. F. Hannane, H. Elmossaoui, T.V. Nguyen, P. Petit, M. Aillerie, J.P. Charles. “Forecasting the PV Panel Operating Conditions Using the Design of Experiments Method”. Energy Procedia, Vol.36, pp479-487, 2013.
7. J-P Charles, F. Hannane, H. El-Mossaoui, A. Zegaoui, T. V. Nguyen, P. Petit, and M. Aillerie. “Faulty PV panel identiffication using the Design of Experiments (DoE) method”. IJEPES- International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol.57, pp31-38, 2014.
8. Pierre Petit, Michel Aillerie, The Vinh Nguyen, Jean-Pierre Charles. “Basic MOSFET Based vs Couple-Coils Boost Converters for Photovoltaic Generators”. International Journal of Power Electronics and Drive Systems, Vol.4, No.1, pp1-11, March 2014.
9. P. Petit, M. Aillerie, J. P.Sawicki, T. V. Nguyen, and J. P. Charles. “Individual step-up converter with active recovery stage for high efficiency conversion of photovoltaic energy”.
Energy Procedia, Vol 50, pp 479-487, 2014.
10. T.V.nguyen and all, “Communication system using Power-line communication for grid distributed renewable energy generators”. KICS, pp 1-4, December 2014.
11. T.V. Nguyen, M. Aillerie, P. Petit, T.K. Bui. “Magnetic Dual Coupled Boost with Recovery Stage DC–HVDC Converter dedicated to Renewable”, Energy Procedia journal, Vol 74, p499-506, August 2015.
12. T.V. Nguyen, and all., “POWER LINE COMMUNICATION SYSTEM FOR GRID DISTRIBUTED RENEWABLE ENERGY.” accepted Journal of Fundamentals of Renewable Energy and Applications, May 2015.
13. J. Sidawi, N. Bassil, A. Jaafar, T.V. Nguyen, J. P. Charles, M. Aillerie, C. Salame. “The Effect of Temperature on the Dark Properties of Photovoltaic Solar Modules”. Journal International Journal of Electronics, submitted Jun 2014.
14. The Vinh NGUYEN and all, Push-Pull with Recovery Stage DC–HVDC Converter for Renewable Energy Generator, Conf. ICSE, pp 122-125, Oct 2015.
15. Quyet Thang LE, The Vinh NGUYEN, Duy Trung NGUYEN, Design solutions to improve quality control and monitoring by wireless networking in energy distributation, Conf. ICSE, pp 133-136, Oct 2015.


Bài viết cùng chuyên mục

  • ÔNG NGUYỄN DUY TRUNG CTHĐQT

    Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Trình độ: Tiến sĩ I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ và tên: Nguyễn Duy Trung Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1977  Nơi sinh: Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh. Quê quán: Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: Giảng viên Trường Đại học Điện lực. Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: phòng 305B - tập thể Viện KHCN Mỏ, ngõ 558, đường Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội. Điện thoại cơ quan: 04.22185617 Fax: 04.38318692 Điện thoại nhà riêng: 04.3872758 E-mail: Trunghuong_77@yahoo.com.vn - Điện thoại di động: 0946.122.399 II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1- Trung học chuyên nghiệp: Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ / đến / Nơi học (trường, thành phố): Ngành học: 2- Đại học: Hệ đào tạo: Đại học Chính quy Thời gian đào tạo từ 9/1996 đến 5/ 2001 Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại ...