ÔNG NGUYỄN DUY TRUNG CTHĐQT

ÔNG NGUYỄN DUY TRUNG CTHĐQT

28/11/2020 1:51:35 PM | 142

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Trình độ: Tiến sĩ

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: Nguyễn Duy Trung Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1977  Nơi sinh: Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh.
Quê quán: Phú Hòa - Lương Tài - Bắc Ninh
Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu: Giảng viên Trường Đại học Điện lực.
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: phòng 305B - tập thể Viện KHCN Mỏ, ngõ 558, đường Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Điện thoại cơ quan: 04.22185617 Fax: 04.38318692
Điện thoại nhà riêng: 04.3872758
E-mail: Trunghuong_77@yahoo.com.vn - Điện thoại di động: 0946.122.399

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1- Trung học chuyên nghiệp:
Hệ đào tạo: Thời gian đào tạo từ / đến /
Nơi học (trường, thành phố):
Ngành học:
2- Đại học:
Hệ đào tạo: Đại học Chính quy Thời gian đào tạo từ 9/1996 đến 5/ 2001
Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Kỹ Thuật công nghiệp Thái Nguyên
Ngành học: Điện khí hóa - Cung cấp Điện
Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Điều khiển Biến tần trên cơ sở điều chế véc tơ không gian.
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Như Hiển
Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 5/2001 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
3- Thạc sĩ:
Khóa học: 16 Thời gian đào tạo từ 9 / 2008 đến 11 /2011
Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Giao thông Vận Tải, Hà Nội
Ngành học: Tự động hóa
Tên luận văn: Thiết kế hệ thống tự động giám sát cho nhà máy thủy điện có công suất vừa và nhỏ.
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải
Ngày và nơi bảo vệ luận văn:
4- Tiến sĩ: Học bổng theo đề án NCS 911
4.1. Hình thức đào tạo: Thời gian đào tạo từ đến /2020
Tại (trường, viện, nước): Trường Đại học giao thông Vận tải
Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển tốc độ tua bin thủy điện trên cơ sở logic mờ và mạng nơron nhân tạo.
Người hướng dẫn: GS.TS Lê Hùng Lân. TS. Nguyễn Văn Tiềm
Ngày và nơi bảo vệ:
4.2. Hình thức đào tạo: Thời gian đào tạo từ 2011 / đến /2013
Tại (trường, viện, nước): Trường Đại học Bulanca - Philippins
Tên luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho công nhân làm việc trong Tổng công ty Điện lực Hà Nội.
Người hướng dẫn: PhD Alex, and PhD Andy
Ngày và nơi bảo vệ:
5- Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì, mức độ):
Tiếng Anh C. B2
6- Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp:

III- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian Nơi công tác Chức vụ, công việc đảm nhiệm
5/2001 - 9/2001 Công ty cơ khí ô tô 1.5 Chuyên viên phòng thiết bị điện và chuyển giao Công nghệ - Trạm trộn bê tông nhựa nóng, Bê tông tươi
2001 - 2003 Viện Cơ học - Viện hàn lâm kHCN Việt Nam - Trưởng phòng Kỹ Thuật, Liên Hiệp KHSXVL Kỹ Thuật cao IFTECH
- Phó giám đốc chi nhánh, Liên Hiệp KHSXVL Kỹ Thuật cao IFTECH
- Giám đốc nhà máy thủy điện Trà My, Quảng Nam
2003 - 2005 Ban Quản lý Dự án Thủy Điện1 - EVN Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Vật tư
- Phụ trách giám sát quản lý thiết bị công nghệ của nhà máy thủy điện Tuyên Quang, TĐ Bản Chát
- Thẩm tra, giám sát thi công hệ thống điện, nước công trình Thủy điện Tuyên Quang…
- Thẩm tra, giám sát thi công đường dây 35kV, mạch kép lộ xuất tuyến trạm 110KV Than Uyên, Lai Châu cấp điện thi công công trình Thủy điện Bản Chát
2005 đến nay Trường Đại học Điện lực Giảng viên

IV. CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA:

1. Chế tạo, lắp đặt và chuyển giao công nghệ Trạm trộn bê tông nhựa nóng tự động hóa cho Công ty Cơ khí ô tô 1.5;
2. Thi công, Giám sát lắp đặt căn chỉnh hiệu chỉnh nhà máy thủy điện Trà My, Quảng Nam; (Cùng với chuyên gia Trung Quốc) Năm 2001 đến 2003;
3. Vận hành Nhà máy và hòa lên lưới điện khu vực.
4. Thâm tra thiết kế và dự toán công trình cấp nước cho công trình thủy điện Tuyên Quang;
5. Thẩm tra, giám sát thi công đường dây và trạm biến áp cấp điện thi công công trình Thủy điện Tuyên Quang;
6. Giám sát thi công công trình đường điện 35 kV vai phải đập Thủy điện Na Hang;
7. Thẩm tra và giám sát thi công trạm biến áp trung gian 35/6KV;
8. Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ nhà máy thủy điện Tuyên Quang;
9. Giám sát thi công hệ thống điện, nước công trình thủy điện Tuyên Quang;
10. Giám sát thi công đường dây 110 KV Chiêm hóa – Na Hang;
11. Giám sát thi công đường dây mạch kép 35kV, lộ xuất tuyến 110 kV trạm biến áp Than Uyên - Lai Châu;
12. Thiết kế cấp điện cho nhà máy Thủy điện Nậm Sọi, công suất 10MW Tỉnh Sơn La
13. Thiết kế cấp điện cho nhà máy Thủy điện Nậm Soi, công suất 10MW Tỉnh Sơn La;
14. Thiết kế , lập dự toán công trình hệ thống cấp điện cho khu Nhà ở, đô thị chia lô khu đô thị Hòa Long Kinh Bắc, Bắc Ninh;
15. Chế tạo 09 bo mạch điều khiển kích từ máy phát Thủy điện Cần đơn – tỉnh Bình Phước;
16. Nghiên cứu chế tạo Tủ điều khiển trạm nghiền sang đá cho xí nghiệp cơ khí Sóc Sơn;
17. Nghiên cứu chế tạo tủ điều khiển trạm bơm – Quế Võ, Bắc Ninh;

V. CÁC GIÁO TRÌNH , CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1. Đề tài: Điều khiển biến tần trên cơ sở điều chế véc tơ không gian – Trường Đại Học Kỹ thuật công Nghiệp Thái Nguyên. năm 2001;
2. Đề tài: Thiết kế hệ thống tự động giám sát cho nhà máy thủy điện có công suất vửa và nhỏ; Trường Đại học Giao thông Vận Tải, năm 2013;
3. Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc cho công nhân làm việc trong Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Trường Đại học bulacan năm 2013;
4. Đề tài: Xây dựng hệ điều khiển tốc độ tua bin trên cơ sở hệ logic mờ và mạng nơ ron nhân tạo. Đang triển khai; năm 2013-2017 (NCS 911)
5. Đề tài: Nghiên cứu Xây dựng bài giảng thực thực hành nối cáp và làm đầu cáp 24kV - Trường Đại học Điện lực Năm 2013;
6. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo bản mạch mạch điều khiển máy cưa đai ngang, Trường Đại học Điện lực, năm 2015;
7. Bài báo: Giảng dạy môn học làm đầu cáp và nối cáp tại Trường ĐHĐL. Tạp chí Điện và Đời sống, năm 2014 trang 25, 26 KHCN;
8. Bài báo: Thiết kế hệ điều khiển DCS và SCADA cho nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, Tạp chí Điện và Đời sống trang 26, 27 KHCN, năm 2015.
9. Bài báo: Nghiên cứu thiết kế ngôi nhà thông minh, Tạp chí điện và đời sống, trang 35,36 KHCN năm 2015;
10. Giáo trình: Thực hành sử chữa mạch điện trong máy công cụ (M3) dùng hệ Đại học, Trường Đại học Điện lực; năm 2012;
11. Giáo trình: Thực hành sửa chữa cáp điện lực dùng hệ Đại học, Trường Đại học Điện lực; năm 2012;
12. Giáo trình: Thực hành sử chữa mạch điện trong máy công cụ (M3) dùng hệ Cao đẳng và Trung cấp, Trường Đại học Điện lực; năm 2012
13. Giáo trình: Thực hành sửa chữa cáp điện lực, dùng cho hệ Cao đẳng và Trung cấp, Trường Đại học Điện lực; năm 2012;
14. Giáo trình: Thực hành Trang bị điện dùng hệ nghề,Trường Đại học Điện lực; năm 2009;

VI. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

15. The Vinh – Nguyen, Quyet Thang- Le, Duy Trung- Nguyen, Design Solutions to Improve Quality Control and Monitoring by Wireless Networking in Energy Distributation, 2015. Conf. ICSE, pp 133-136.
16. The Vinh – Nguyen, Duy Trung- Nguyen Bộ sạc pin mặt trời hiệu suát cao với mạch điều khiển công suất cực đại, Tạp chí KHCNNL năm 2016;
17. Nguyễn Duy Trung, Bài giảng nối cáp và làm đầu cáp 2014 - PP27-27- Tạp chí điện và đời sống.
18. Nguyễn Duy Trung ,Nghiên cứu thiết kế ngôi nhà thông minh, 2015 - PP35-36 – Tạp chí điện và đời sống.

VII. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KHOA HỌC (LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN)

19. DuyTrung-Nguyen, NgocKhoat-Nguyen, HungLan-Le, VanTiem-Nguyen, Publication: ICACR 2019: Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Automation, Control and RobotsOctober 2019 Pages 61-66 Designing PSO-Based PI-type Fuzzy Logic Controllers: A Typical Application to Load-Frequency Control Strategy of an Interconnected Hydropower System.
https://doi.org/10.1145/3365265.3365278. (Ei Compendex and SCOPUS).
20. DuyTrung-Nguyen, NgocKhoat-Nguyen, HungLan-Le, VanTiem-Nguyen, năm 2020; Intellgent ann - Based load frequency control strategies for an interconnected hydropower system. No 65, (Page 43-54) Journal of military science and technology research.
21. Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Ngọc Khoat, Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Đào Thị Mai Phương, Hoàng Thị Thu Hương, năm 2020.
Tổng quan về điều khiển thủy điện liên kết vùng để ổn định tần số tải, tập 56, số 2,( Tr 38 -43)tháng 4. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619.
22. DuyTrung-Nguyen, NgocKhoat-Nguyen, HungLan-Le, VanTiem-Nguyen, năm 2020; study on application of ann - based MPC controller for load - frequency control of an interconnested hydropower Plant. No 65, so (Page 86 -97) Journal of military science and technology research.
23. Nguyễn Duy Trung, Nguyễn Ngọc Khoat, Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Tiềm, Đào Thị Mai Phương, Hoàng Thị Thu Hương, năm 2020.
Nghiên cứu xây mô hình toán học cho thủy điện liên kết vùng. Tập 56 số 3,Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619.
24. Nguyen Duy Trung Hoang Thi Thu Huong, Le Hung Lan, Nguyen Van Tiem, So sánh phân tích các bộ điều khiển thông minh cho điều khiển tốc độ tua bin thủy điện , Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Tập 56, số 5, 10/2020. P -ISSN;1859; E-ISSN 2615 - 9619.

VIII. HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: (yêu thích)

1. Nghiên cứu hệ thống điều khiển DCS và SCADA cho nhà máy thủy điện và nhiệt điện, trạm biến áp;
2. Điều khiển mờ và mạng nơron nhân tạo, đk thông minh, Lập trình PLC S7- 200, S7 -300, S7- 1200, HMI, WinCC, SCADA.
3. Giải pháp tự động hóa cho ngành điện
4. Chất lượng điện điện năng, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới và tái tạo
5. Thiết kế, bóc tách khối lượng, lập dự toán tổng mức đầu tư cho công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110kV.
Nâng cấp hệ thống Tự động hóa cho dây chuyền công nghệ và các loại máy công cụ.

IV. KHEN THƯỞNG:

1. Chiến sĩ thi đua cấp Viện cơ học năm 2002
2. Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam, năm 2015.


Bài viết cùng chuyên mục

  • ÔNG NGUYỄN THẾ VĨNH

    Chức vụ: Chuyên gia  Trình độ: Tiến sĩ I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: Họ tên: Nguyễn Thế Vĩnh 2. Ngày sinh: 15/12/1978 Giới tính: Nam 3. Nơi sinh: Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh Quê quán: Thái Bình 4. Học hàm, học vị : Tiến sĩ 5. Địa chỉ thường trú: Khu Yên Hòa, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh 6. Địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh 7. Điện thoại: 0912 224 112 8. Ngạch viên chức hiện tại:15111 II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Đại học Hệ đào tạo: chinh qui Nơi đào tạo: Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Ngành học: Điện khí hóa xí nghiệp Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2001 2. Sau đại học - Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Thiết bị, Mạng và nhà máy điện, Năm cấp bằng: 2008 Nơi đào tạo: Đại học Thái nguyên - Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Hệ thống năng lượng tái tạo ...