Đào tạo Bảo dưỡng và sửa chữa kích từ cho nhà máy Thủy điện

Đào tạo Bảo dưỡng và sửa chữa kích từ cho nhà máy Thủy điện

03/12/2020 10:36:16 AM | 25

1. Mục tiêu của khóa đào tạo:

Trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều khiển của hệ thống kích từ máy phát, hệ thống bảo vệ mạch điện tử, tự động hoá trong nhà máy thủy điện, từ đó học viên có thể áp dụng các kiến thức vào thực hiện các công việc thực tế tại nhà máy.

2. Thời gian học tập:

- Lý thuyết, thực hành và bài tập: 50 tiết (10 tiết/ngày)

3. Điều kiện tiên quyết:

Kỹ thuật điện, khí cụ điện, truyền động điện, kỹ thuật điện tử, điện tử công suất, vi xử lý, PLC.

4. Nhiệm vụ của học viên:

- Dự lớp: Lên lớp nghe giảng và thảo luận.
- Bài tập & thực hành: Hoàn thành các bài tập và thực hành được giao.
- Kiểm tra hết chuyên đề.

5. Tài liệu học tập:

Giáo trình:
[1] Khí cụ điện, truyền động điện, tự động hoá, cung cấp điện, máy điện.
[2] Vật liệu điện, phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.
[3] Tài liệu hệ thống điều khiển kích từ cho máy phát thủy điện.

6. Phương pháp kiểm tra đánh giá:

Theo qui chế đào tạo hiện hành.

7. Thang điểm: Thang điểm 10.


Phản hồi bài viết

(5 stars)
Bạn cần nhập nội dung bắt buộc (*)
wait image
Gửi đi

Bài viết cùng chuyên mục